کنگره بهاره قاره ای درماتولوژی اردیبهشت ۱۳۹۷

کنگره بهاره قاره ای درماتولوژی

پوستر کنگره بهاره قاره ای درماتولوژی

کنگره بهاره قاره ای درماتولوژی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، دانشگاه علوم پزشكي تهرانانجمن متخصصين پوست ايران در شهر تهران برگزار گردید.