چهارمین کنفرانس اینترنتی آسیب نخاعی با عنوان پرستاری و آسیب نخاعی اردیبهشت 92

چهارمین کنفرانس اینترنتی آسیب نخاعی با عنوان پرستاری و آسیب نخاعی

The Fourth web Conference Spinal Cord Injury nursing

چهارمین کنفرانس اینترنتی آسیب نخاعی با عنوان پرستاری و آسیب  نخاعی

چهارمین کنفرانس اینترنتی آسیب نخاعی با عنوان پرستاری و آسیب نخاعی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط مرکز ضایعات نخاعی جانبازان و انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.موضوعات کنفرانس:

- مراقبت های پرستاری در رویارویی با  مشکلات دستگاه ادراری تناسلی در افراد دچار آسیب نخاعی

- مراقبت های پرستاری  در رویارویی  با مشکلات دستگاه گوارشی  افراد دچار آسیب نخاعی

- مراقبت های پرستاری  در هنگام اتونومیک دیس  رفلکسی

- مراقبت های پرستاری در مواردی که بیمار آسیب نخاعی از مشکلات روحی رنج می برد

- مراقبت های پرستاری  در هنگام بروز ناراحتی های قلبی  عروقی در افراد دچار آسیب نخاعی

- مراقبت های پرستاری  در هنگام مشکلات  تنفسی افراد دچار آسیب نخاعی

- مراقبت های پرستاری پیش از بیمارستان

- مراقبت های پرستاری در مرحله حاد آسیب نخاعی

- آشنایی پرستاران با پیشگیری از آسیب نخاعی

- ایمنی  و بهداشت حرفه ای  پرستاران در مراقبت از افراد  نخاعی

- شیوه برقراری ارتباط موثر پرستاران با بیماران دچار آسیب نخاعی  و خانواده آنان

- مراقبت های پرستاری در اسپاسم و درد

- آشنایی پرستاران   با رژیم های  غذایی  مناسب  افراد دچار آسیب نخاعی 

- چگونگی آموزش  افراد دچار آسیب نخاعی  به همراه خانواده آنان توسط پرستاران  در بیمارستان

- کاربرد پرستاری توانبخشی در افراد  آسیب  نخاعی

- مراقبت های پرستاری در پیشگیری و درمان  زخم فشاری

- آشنایی  با  پانسمان ها   در زخم فشاری

- نقش پرستار در تیم توانبخشی  و همکاری های  تیمی 

- ضرورت حمایت از پرستاران شاغل در مراقبت از بیماران آسیب نخاعی