ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار مرداد 97

ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار

Sixth Symposium and Third National Self-care and Patient Education Festival

ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و پژوهشکده علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.