اسفند 98

در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر بوشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های همایش

۱- مدیریت ورزش

۲- فیزیولوژی و تغذیه ورزش

۳- آسیب شناسی ورزش

۴-روانشناسی و رفتارحرکتی ورزشمقالات پذیرش شده در