اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران بهمن 94

اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران

اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران

اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه پیام نور و اداره آموزش و پرورش گله دار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گله دار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی کنفرانس  و فرعی کنفرانس:
 علوم انسانی
کلیه گرایشهای علوم انسانی شامل :  روان شناسی وعلوم تربیتی - حسابداری - اقتصاد -  مدیریت - علوم سیاسی  - فلسفه  - فقه وحقوق  - الهیات ومعارف اسلامی  - مشاوره  - علوم اجتماعی -تاریخ  وتمدن  - جغرافیا - زبان وادبیات فارسی -  زبان وادبیات انگلیسی- تحقیقات آموزشی - برنامه ریزی درسی  -آموزش وپرورش 

علوم پایه  وفنی مهندسی
کلیه گرایشهای علوم پایه وفنی مهندسی وبین رشته ای  شامل :  فیزیک ومکانیک  ، شیمی  - زیست شناسی ومحیط زیست - مهندسی کشاورزی - منابع طبیعی  - آموزش شیمی  - آموزش فیزیک -آموزش ریاضی  - علوم تجربی - علوم کامپیوتر  و فن آوری اطلاعات - عمران  - شهرسازی   - برق ، و.....

تربیت  بدنی وعلوم ورزشی
کلیه گرایشهای تربیت بدنی شامل :  فیزیولوژی ورزشی   -  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  -  رفتار حرکتی  و...    
هنرومعماری
کلیه گرایشهای هنر ومعماری وزیبایی شناسی

 سلامت وبهداشت
کلیه گرایشهای مرتبط با سلامت وبهداشت  شامل بیماری ها - بهداشت محیط ،بهداشت  ودرمان و...

 محورویژه : مولفه های اقتصادمقاومتی
ایجادتحرک وپویایی دراقتصادکشور- مدیریت جهادی وجهش اقتصادی - دانش محوری وجهت گیری به سمت اقتصاد دانش بنیان با تکیه برمولفه های اقتصاد مقاومتی  - کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی - نقش مردم ودولت دراقتصاد مقاومتی -عقلانیت گرایی درمصرف با تکیه براقتصاد مقاومتی - نقش خانه ومدرسه دراقتصادم قاومتی  وموضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی  مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران