اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی بهمن ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی

پوستر اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی

اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی ، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی