آذر 98

در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ توسط در شهر رفسنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهاي كنگره:

علوم پايه و باليني

داروشناسي

بهداشت

دندان‌پزشكي

علوم پيراپزشكي و پرستاري

دامپزشكي و بيماري هاي مشترك دام و انسان

روانپزشكي و علوم مغز و اعصاب

توانبخشي و تغذيه

سلول هاي بنيادي

تجهيزات و تكنولوژي هاي نوينمقالات پذیرش شده در