اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش اسفند 96

اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش

First National Congress of Spine and Sports

اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش

اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶ تا ۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران، فدراسیون پزشکی ورزشی در شهر تهران برگزار گردید.


ورزش نقشی اساسی در پیشگیری و مدیریت مشکلات ستون فقرات دارد. از طرفی آسیب های ستون فقرات در ورزشکاران از هر دو نوع حاد و مزمن بسیار شایع اند.

مطالعات ما نشان می دهد که تنها در ورزش کشتی در کشور سالی بیش از یک ضایعه نخاعی کاتاستروفیک به علت آسیب ورزشی ایجاد می شود. در همین ورزش شیوع بیماری اسپوندیلولیز 30% است. آسیب های مزمن ستون فقرات مثل کمردرد نیز در ورزشکاران بسیار شایع است، به نحوی که شیوع سالانه آن94-30 % است. طبق بررسی ما در لیگ برتر فوتبال کشور، یک پنجم بازیکنان سالانه به طور متوسط 13 مسابقه و جلسه تمرینی را به علت کمردرد از دست می دهند.

شواهد بالینی رو به رشدی نشانگر موثر بودن ورزش در پیشگیری، درمان و بازتوانی درد ها و مشکلات ستون فقرات است که شامل روش های متنوع ورزش درمانی فردی و گروهی و برنامه های است که از جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی  به مدیریت بیماران می پردازند.

این کنگره قدمی در جهت همفکری و تبادل نظر از استاید و محققان رشته های مختلف و با هدف پیشگیری از مشکلات ستون فقرات و ارتقاع سطح مراقبت از آسیب های آن در ورزشکاران و جمعیت عمومی کشور می باشد.

در جهت استفاده از تجارب دیگر نقاط جهان و کاربردی تر کردن دانش روز ، کارگاه های عملی متنوع و با حضور اساتید برتر برگزار می شود.