آبان 00

در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۰ توسط در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور اصلی:

کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت هوشمند

مراکز ارائه خدمات سلامت هوشمند (بیمارستان هوشمند، آزمایشگاه هوشمند، ...)

سلامت همراه هوشمند

کاربرد هوش مصنوعی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

سامانه های هوشمند خودمراقبتی

جوامع بهداشتی هوشمند و آینده پژوهی پزشکی

تصویربرداری و پردازش تصویر پزشکی

یادگیری ماشین و داده کاوی در پزشکی

کاربرد فناوری های نوین مانند رایانش ابری، اینترنت اشیا و سیستم های مکان یابی بلادرنگ در ارتقا سلامت

شبکه های کامپیوتری و امنیت داده ها

کاربرد فناوری در پزشکی شخصی سازی شده

سیستم های تصمیم یار هوشمند (تشخیص و درمان)

کارت های هوشمند سلامت

سلامت هوشمند و سیستم های اطلاعات سلامت

سیستم های اطلاعات سلامت هوشمند

سیستم های نظارت بر سلامت هوشمند

نقش سیستم های اطلاعات سلامت هوشمند در توانمندسازی بیماران

پرونده های الکترونیک شخصی

استانداردهای سیستم های اطلاعات سلامت

بکارگیری سیستم های طبقه بندی و نامگذاری استاندارد در سیستم های اطلاعات سلامت

نسخه نویسی و گزارش نویسی الکترونیک

فرصت های و چالش های بکار گیری فناوری اطلاعات در سلامت هوشمند

بیمه های سلامت و سیستم های هوشمند

فناوری اطلاعات و تغییرات شغلی در هوشمندسازی سلامت

فناوری اطلاعات و آسیب شناسی رفتار سازمانی در هوشمندسازی سلامت

کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا در هوشمندسازی سلامت

سیستم های هوشمند آموزشی (شبیه سازها، واقعیت مجازی و ...)

مدیریت هوشمند مراکز بهداشتی درمانی

مدلسازی و پیش بینی وقایع بهداشتی (به منظور توزیع منابع، پیش بینی خطر و انجام اقدامات پیشگیرانه)

مباحث اخلاقی در سلامت هوشمند

نقش سلامت هوشمند در گردشگری سلامت

چالش ها و تجارب استفاده از سلامت هوشمند در همه گیری کرونا

نقش سلامت هوشمند در گردشگری سلامت

تشخیص هوشمند کرونا

رهگیری هوشمند بیماران کرونا

زنجیره هوشمند توزیع واکسن کرونامقالات پذیرش شده در