نخستین کنگره جامع بین المللی ژنتیک ایران اسفند 96

نخستین کنگره جامع بین المللی ژنتیک ایران

The First International Congress of Genetics of Iran

نخستین کنگره جامع بین المللی ژنتیک ایران

نخستین کنگره جامع بین المللی ژنتیک ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بصورت وبینار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:
1) ژنتیک انسانی و پزشکی

ژنتیک متابولیک ارثی                    
ایمونوژنتیک                   
نوروژنتیک         
ژنتیک بیماریهای قلبی و عروقی        
ژنتیک بیماریهای خونی      
ژنتیک رفتار        
ژنتیک بیماریهای چشم                    
ژنتیک ناشنوایی               
ژنتیک غیر مندلی             
ژنتیک بیماریهای چند عاملی             
ژنتیک و ژنومیک سرطان               
تشخیص قبل از لانه گزینی              
درمانهای ژنتیکی              
مدلهای حیوانی بیماریهای ژنتیکی      
فارماکوژنومیکس و پزشکی شخصیت             
سیتوژنتیک                     
مشاوره ژنتیک                 
اختلالات و نواقص مادرزادی           
 

     2) ژنتیک گیاهی

ژنتیک کلاسیک                
ژنتیک کمی         
ژنتیک جمعیت                 
ژنتیک تکامل                   
ژنتیک تکوینی                 
سیتوژنتیک                     
اپی ژنتیک                      
ژنتیک کاربردی گیاهی       
ژنتیک زیست بوم ها                      
ژنتیک بر همکنش گیاه و ریزسازواره ها          
ژنتیک پلی پلوئیدی            
ژنتیک پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی              
مهندسی ژنتیک                
کشت سلول گیاهی             
سیستم ها و شبکه های زیستی                       
تکنیک های پیشرفته در ژنتیک گیاهی             
نشانگرهای مولکولی                      
عملکرد ژنوم                   
آنالیز بیان ژن                   
ساختار ژنوم گیاه               
شناسایی و تعیین ساختار ژن 
 

3)      ژنتیک پزشکی قانونی و تعیین هویت                

فناوریها و نوآوری در ژنتیک قانونی  
ژنتیک در پزشکی قانونی                
ژنتیک در پلیس جنایی                    
ژنتیک در تعیین هویت                   
نمونه های غیر انسانی                    
نمونه های غیر انسانی مخلوط با نمونه انسانی   
مباحث حقوقی و اخلاقی در تعیین هویت                      
تعیین هویت بقایای انسانی در حوادث  
تعیین هویت در بلایای طبیعی
 

4)      ژنتیک ریزسازواره ها

ژنتیک ویروس ها             
ژنتیک باکتری ها              
ژنتیک انگل ها     
ژنتیک قارچ ها                 
متا ژنومیکس       
پروتئومیکس       
ترانس کریپتومیکس                       
ژنتیک مقاومت دارویی       
تشخیص مولکولی ریزسازواره های بیماری زا               
تنوع میکروبی     
همسانه سازی و مهندسی ژنتیک        
مکانیسم مولکولی بیماری زایی                      
توسعه سویه های صنعتی                
زیست شناسی سیستمی        
فیلوژنی مولکولی  
مهندسی متابولیک             
زیست فناوری میکروبی                  
تجزیه میکروبی آلاینده های زیستی     
 

5) ژنتیک جانوری         

ژنتیک و اصلاح نژاد دام     
ژنتیک آبزیان       
بیماری های ژنتیکی دام و طیور و آبزیان         
ژنتیک جمعیت     
ژنتیک حیات وحش
مقاومت ژنتیکی به بیماری ها در دام و طیور و آبزیان                  
حیوانات تراریخته 
RNA های غیر کد کننده     
 

6) فناوریهای نوین و پیشرفت های فناوری در ژنتیک  

miRNAs          
ژنتیک و بیولوژی تلومرها و همانند سازی DNA          
ژنتیک عوامل متحرک و خاموش کننده ژنها      
ژنتیک تکوینی                 
رشد و چرخه سلولی و تبادلات کروموزومی      
فناوریهای نوین در تشخیص
 

7)      ذخایر ژنتیک

شناسایی ذخایر ژنتیکی                    
بانکهای زیستی     
نگهداری ذخایر ژنتیکی       
تنوع زیستی                    
بهره برداری از ذخایر ژنتیکی           
 

8)      سلولهای بنیادی

بیولوژی سلولهای بنیادی جنینی                     
بیولوژی سلولهای بنیادی بالغ
مارکرهای ویژه سلولهای بنیادی                     
کاربرد سلولهای بنیادی در کلینیک                  
کاربری بیوتکنولوژی سلولهای بنیادی             
چالشهای قانونی ژنتیک       
ارزیابی و پایش برنامه ها                
تضمین کیفیت                  
استانداردها                      
برنامه های ملی ژنتیک                   
ایمنی زیستی و قوانین و مقررات ملی و بین المللی          
 

   9 )  بیوانفورماتیک    

بیوانفورماتیک در شناخت بیماریها      
بیوانفورماتیک در NGS     
طراحی نرم افزارهای بیوانفورماتیکی  
بیوانفورما تیک در مدل سازی پروتئین ها         
زیست سامانه ها                
ژنتیک باروری و سقط مکرر           
چالشهای قانونی ژنتیک
           

10    ) اخلاق، قوانین و مقررات و سیاست ها

اخلاق در تشخیص و تحقیق  
تضمین کیفیت      
 

   11 ) سایر

تکنیک های جدید تشخیص بیماریهای ژنتیکی                
ژنتیک سرطان                 
نظام سلامت و ژنتیک                    
ژنتیک بیماری های شایع و مولتی فاکتوریال     
تازه های ژنتیک بالینی        
ژنتیک در پزشکی قانونی