پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی خرداد 99

پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی

5th national congress of veterianry basic science

پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی

پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ تا ۸ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.


محور های همایش
کالبد شناسی، 
جنین شناسی و سو های بنیادی،
بافت شناسی،
فیزیولوژی،
بیوشیمی پایه و بالینی،
فارماکولوژی و سم شناسی پایه و بالینی،
کاربرد علوم پایه در علوم بالینی،
بیوانفورماتیک،
زیست شناسی سلولی-مولکولی و زیست فناوری،
اخلاق پژوهشی و آموزش در دامپزشکی