بهمن 98

در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط در شهر کرج برگزار گردید.


محورهاي همايش

  • حاشيه نشيني، چالش ها و راهكارها
  • عدالت در سلامت
  • خانه و سلامت
  • زنان سرپرست خانوار
  • رفتارهاي پرخطر
  • سلامت روان


مقالات پذیرش شده در