دهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت آذر ۱۴۰۲

دهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

پوستر دهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

دهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۲ توسط ، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت