شانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران دی 95

شانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران

شانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ تا ۱۷ دی ۱۳۹۵ توسط انجمن متخصصین پوست ایران در شهر تهران برگزار گردید.