هجدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران

هجدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران

Eighteenth Annual Congress of the Iranian Dermatology Association

هجدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۳۹۷ توسط انجمن متخصصین پوست ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.