سومین همایش ملی مراقبت و درمان اسفند ۱۳۹۹

سومین همایش ملی مراقبت و درمان

پوستر سومین همایش ملی مراقبت و درمان

سومین همایش ملی مراقبت و درمان در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول ، در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مراقبت و درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مراقبت و درمان