پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان اردیبهشت ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان

پوستر پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان

پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول ، در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان