شهریور 00

در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

پایش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار ( فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و ...)

برنامه های مداخله ای و روش های نوین کنترل های فنی- مهندسی و مدیریتی در بهداشت حرفه ای و ارگونومی شغلی

مدیریت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای

نانوتکنولوژی و مهندسی بهداشت حرفه ای

رویکردهای جدید بهداشت حرفه ای در کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات (اماکن تفریحی و ورزشی، بیمارستان ها، مدارس و موسسات آموزشی و ...)

 IT در مهندسی بهداشت حرفه ای

ارزیابی اقتصادی در ایمنی و بهداشت حرفه ای

نقش مهندسی بهداشت حرفه ای در توسعه تکنولوژی های سبز (هوا، انرژی، آب، خاک و پسماندهای صنعتی)

شاخص های نوین ارزیابی عملکرد HSE در محیط کار

رفتار ایمن و عوامل موثر بر آن

نقش طب کار در ارتقاء سلامت شغلی و کنترل  بیماری های نوپدید

روش های نوین ارزیابی خطای انسانی

توسعه روش های نوین سم شناسی شغلی

ارزیابی ریسک و مدلسازی پیامد در بهداشت حرفه ای و ایمنی

پدافند غیرعامل صنعت و مدیریت بحران

بهداشت و ایمنی کار در صنایع (نفت، گاز و پتروشیمی، شیلات و بنادر، خودروسازی، سیمان، داروسازی و ...)

ایمنی در حمل و نقل شهری و جاده ای

ممیزی و استانداردها در بهداشت و ایمنی کار

 

 مقالات پذیرش شده در