ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران آذر 98

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

6 th Iranian Rare Elementary Congress

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸ تا ۸ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان و انجمن عناصر کمیاب ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

سلامت و بیماری

نانوبیوتکنولوژی

صنایع و معادن

 تغذیه و علوم غذایی

متابولیسم بیولوژیک

آلودگی های محیط کار

 آلودگی های زیست محیطی

فرآیند های سلولی و مولکولی

علوم کشاورزی، شیلات و دامپزشکی

داروسازی، دندانپزشکی و مهندسی بافت

همچنین در:

بیوانفورماتیک عناصر کمیاب

روش های نوین در سنجش عناصر کمیاب