اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران بهمن 95

اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران

St Community Medicine Congress on Non Communicable Diseases Prevention and Control Social Medicine Iran

اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران

اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن پزشکی اجتماعی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.


محورها:
نقش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، بیماری های قلی عروقی
خطر سنجی و مدیریت خطر (Ira PEN)،ن قش پزشک خانواده و نظام سلامت
فعالیت فیزیکی و کم تحرکی، پرفشاری خون، سیگار و دخانیات، اختلالات چربی خون
دیابت، چاقی، سرطان ها، اختلالات روانپزشکی، نقش بیمه، نظام پرداخت و اقتصاد سلامتی

گروه های هدف:
پزشکان عمومی، گروه های تخصصی پزشکی اجتماعی
داخلی، اپیدمیولوژی قلب و عروق
پزشکی ورزشی، روانپزشکی، پرتو درمانی، طب کار
روانشناسی، تغذیه، بهداشت عمومی، محیط حرفه ای
اقتصاد سلامت، مامایی، پرستاری