دومین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشرفت و چشم­ انداز پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران بهمن 97

دومین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشرفت و چشم­ انداز پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران

The 2nd Social Medicine Congress focused on the progress and prospects of preventing and controlling non-communicable diseases in Iran

دومین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشرفت و چشم­ انداز پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران

دومین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشرفت و چشم­ انداز پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

مسئولیت اجتماعی در ارتقاء سلامت

نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

نقش پزشک خانواده و نظام سلامت

بار بیماری‌ها، نظام مراقبت، ایراپن

پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر

 مداخلات فردی – مداخلات مبتنی بر جامعه

ملاحظات اقتصادی در پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر