هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار اردیبهشت 92

هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

8th Congress of Occupational Health and Safety

هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


 محورهای همایش:

- عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار
- عوامل شیمیایی و آلودگی هوا در محیط کار
سم شناسی شغلی
- ارگونومی
- ایمنی صنعتی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار
- ایمنی و بهداشت پیمانکاران
- اخلاق در بهداشت حرفه ای
- مدیریت بهداشت حرفه ای (مدیریت یکپارچه بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE) و پدافند غیرعامل، اقتصاد بهداشت حرفه ای )
- کاربرد فن آوری های نوین در بهداشت حرفه ای،ایمنی و سلامت شغلی
- خصوصی سازی در بهداشت حرفه ای (ارائه خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای)
- بهداشت حرفه ای و زنان شاغل
- بهداشت روانی شاغلین
- بهداشت حرفه ای و اقتصاد
- بهداشت حرفه ای و مصرف انرژی