سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران اردیبهشت 97

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران

34th Iranian Radiology Congress

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی رادیولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

تصویر برداری کودکان

تصویر برداری دستگاه ادراری

تصویربرداری سیستم گوارشی

تصویر برداری سیستم عضلانی - اسکلتی