نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

The 9th International Road Traffic Injury Seminar, Challenges and Future Solutions

نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ تا ۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در شهر شیراز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

بررسی سیاست های کلان سلامت بر کاهش سوانح ترافیکی

 بررسی نقش نهاد راهبر بر کاهش سوانح ترافیکی

بررسی مدیریت واحد صحنه

ارزیابی بانک های اطلاعاتی حوداث ترافیکی در ابعاد مختلف

مداخلات موثر در سوانح ترافیکی در کشورهای در حال توسعه و ایران

روند و تغییرات سوانح ترافیکی در سال های اخیر

نقش ایمنی در سوانح ترافیکی

علل و عوامل موثر بر سوانح ترافیکی

 نقش مرکزجامع هماهنگی حوداث ترافیکی