دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی اسفند ۱۳۹۱

دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

پوستر دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ توسط ، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.