هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور تیر ۱۴۰۰

هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

پوستر هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان ، در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور