اسفند 98

در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر سمنان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


هدف از برگزاري اين رويداد كه با نگاه ويژه به علوم تغذيه و سلامت و تغذيه ورزشي مي باشد؛ايجاد بستري براي تبادل انديشه ها ، فنون و ارتقا سطح علمي دانشگاه به واسطه تبادل تجربيات و همچنين ايجاد زمينه اي براي شناخت مسائل و مشكلات در حيطه تغذيه و علوم سالمت و البته طرح راهكار هايي براي حل اين معضلات مي باشد. دومين كنگره بين المللي تغذيه ورزشي و ششمين همايش پژوهشي ساليانه دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان با افتخار ميزبان اساتيد برجسته دانشگاه هاي علوم پزشكي ،پژوهشگران و دانشجويان خواهد بود تا با هم انديشي و ارائه تازه ترين دستاورد هاي پژوهشي گامي درجهت ارتقا حيطه علوم سلامت برداريم. با توجه به اينكه اين همايش به صورت رسمي برگزار ميگردد، پژوهشگران ميتوانند با اطمينان كامل مقالات خود را در حيطه محورهاي ارائه شده، در اين رويداد پژوهشي ارائه نموده و از امتيازات علمي آن بهره مند گردند.همچنين كارگاه هايي مرتبط با محور هاي رائه شده در بهمن ماه سال جاري با حضور اساتيد برجسته دانشگاه هاي علوم پزشكي و متخصصين در دانشگاه علوم پزشكي سمنان برگزار خواهد شد. اميدآنكه پژوهشگران ، اساتيد و دانشجويان گرامي با حضور پر شور در اين رويداد پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان و با طرح مشكلات و ديدگاه ها در پانل هاي مختلف موجبات ارتقاي سطح علمي محورهاي ارائه شده را فراهم آورند.

 

محورهاي همايش عبارتند از:

علوم تغذيه وصنايع غذايي علوم پايه و
باليني پزشكي توانبخشي و بازتواني
بهداشت و اپيدميولوژي
پرستاري و مامايي پيراپزشكي
مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 

 محورهاي كنگره عبارتند از :

تغذيه و سلامت ورزشكاران تغذيه و عملكرد ورزشي
مكمل هاي ورزشي تغذيه در آسيب هاي ورزشي

ريكاوري و بازتواني تغذيه در ورزشهاي قدرتي استقامتي،تيمي و آبي 
تغذيه ورزشي در گروه هاي خاص(زنان،كودكان و معلولين)

 مقالات پذیرش شده در