هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان اسفند ۱۴۰۱

هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

پوستر هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان ، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان