هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان اسفند ۱۴۰۰

هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

پوستر هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان ، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان