دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مرداد ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ توسط ، سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی