سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی آذر ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ، سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی