چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان اسفند ۱۳۹۷

چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

پوستر چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان