چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان اسفند 97

چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

14th International Congress on Breast Cancer

چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

 1. اپیدمیولوژی
 2. اتیولوژی
 3. ریسک فاکتور ها
 4. پیشگیری و غربالگری
 5. بیولوژی ملکولی و ژنتیک
 6. تازه های تشخیص و مرحله بندی
 7. تازه های درمانی
 8. توانبخشی
 9. مسائل روانی و اقتصادی- اجتماعی
 10. سلامت معنوی
 11. تغذیه
 12. داروسازی
 13. مراقبتهای پرستاری


مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان