بهمن 00

در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

بهداشت عمومی
بهداشت محیط
بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
اپیدمیولوژی
سلامت در بلایا و فوریت ها
ارگونومی
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

سبک زندگی سالم، خود مراقبتی در بیماری ها
استراتژی های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تکنولوژی های نوین سلامت و کاربرد آن در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
محیط های ارتقاء دهنده سلامت
سواد سلامت
آسیب های اجتماعی-روانی سلامت
سلامت سالمندی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در نظام سلامت
رفتارهای پیشگیرانه و کووید ۱۹
ارتقاء سلامت و کووید ۱۹مقالات پذیرش شده در