سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی اسفند ۱۴۰۰

سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

پوستر سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۰ توسط ، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با مشارکت مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی