ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی خرداد ۱۴۰۲

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

پوستر ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی

ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط ، موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی