ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان علوم پزشکی ایلام اسفند 96

ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان علوم پزشکی ایلام

6th Regional Congress of Ilam Medical Students

ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان علوم پزشکی ایلام

ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار گردید.


محورهای کنگره:

  • آسیب های روانی - اجتماعی
  • پزشکی و دندان پزشکی
  • پیراپزشکی
  • پرستاری و مامایی
  • بهداشت و اپیدمیولوژی
  • گیاهان دارویی و طب سنتی
  • میکروبیولوژی بالینی
  • فناوری در سلامت