نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران شهریور 97

نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

19th International Congress of Microbiology of Iran

نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی میکروب شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


گره امسال بر روی جدیدترین و آخرین  دستاوردها در تمام زمینه‌ها ی میکروبشناسی شامل تشخیص، بیماریزایی،تایپینگ و اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی ،مقاومت میکروبی، میکروبشناسی مواد غذایی، بیماریها ی نوپدید و باز پدید، میکروبشناسی بالینی و واکسن، بیماریها ی زئونوز و بیوتکنولوژی میکروبی تمرکز دارد. این کنفرانس همچنین فرصت مناسبی برای ملاقات با محققین دیگر و تبادل اطلاعات در زمینه دستاوردها ی جدید علمی میکروبشناسی می باشد.

 

محور های کنگره 
۱. عفونت های بالینی و واکسن
۲. تشخیص و تایپینگ مولکولی میکرو ارگانیسمها
۳. مقاومتهای میکروبی و مواد ضد میکروبی
۴. واکسنهای میکروبی
۵.سرطانها و عفونتهای میکروبی
۶.متابولیتهای میکروبی و بیماریها
۷.بیماریهای عفونی نو پدید و بازپدید
۸. میکروبیوم
۹. میکروبشناسی غذایی
۱۰.میکروبشناسی کاربردی و محیطی
۱۱.زئونوزها و میکروبشناسی دامپزشکی
۱۲.پروبیوتیک و پربیوتیک ها
۱۳. بیوتکنولوژی و نانوتکنولوی میکروبی
۱۴.متابولیتهای میکروبی و درمان سرطانها
۱۵. میکروبشناسی دهان
۱۶. میکروبیولوژی داروییمقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران