دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار شهریور ۱۳۹۳

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

پوستر دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۳ توسط ، دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار