سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار مرداد ۱۴۰۱

سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

پوستر سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ توسط ، انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار