سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار خرداد ۱۳۹۴

سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

پوستر سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط ، دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار