چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مرداد 94

چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

the 4th national congress on organic and conventional agriculture

چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور ها

  • تولید محصولات زراعی، باغی و دامی ارگانیک
  • چالش های گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک
  • مدیریت آب، خاک و اقلیم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • نقش مهندسی بیو سیستم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • اهمیت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز
  • گیاهان دارویی و کاربرد آنها در کشاورزی
  • کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی
  • کشاورزی ارگانیک و تغذیه سالم


مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم