پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مرداد 96

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

5th natioal & 1st international conference on organic vs.conventional agriculture

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش

تولید محصولات گیاهی (زراعی و باغی) ارگانیک و مرسوم
مدیریت آب، خاک و ضایعات در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
مهندسی ماشین آلات کشاورزی و بیوسشیستم
مدیریت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
حفاظت گیاهی (مدیریت،آفات، بیماریها و علف‌های هرز)
تولید محصولات دامی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی
کشاورزی ارگانیک و تولیدات غذاییمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم