پنجمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی آذر ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

پنجمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ، سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی