هشتمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی دی ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

هشتمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ، سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی