هجدهمین کنگره بین المللی صرع اسفند ۱۴۰۰

هجدهمین کنگره بین المللی صرع

پوستر هجدهمین کنگره بین المللی صرع

هجدهمین کنگره بین المللی صرع در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط ، انجمن علمی بیماری های مغز و اعصاب ایران انجمن صرع ایرانILAE شاخه ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنگره بین المللی صرع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنگره بین المللی صرع