دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت اسفند ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت