شانزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت بهمن ۱۴۰۲

شانزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

پوستر شانزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

شانزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ توسط ، سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی مرکز همایش ایران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سایر دوره های این کنفرانس
دومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۳۹۸)
سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۳۹۹)
چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۳۹۹)
پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۳۹۹)
ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۰)
هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۰)
هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۰)
نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۱)
دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۱)
یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۱)
دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۱)
سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۲)
چهاردهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۲)
پانزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۲)