هفدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت تیر ۱۴۰۳

هفدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

پوستر هفدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

هفدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ توسط ، سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


سایر دوره های این کنفرانس
دومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۳۹۸)
سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۳۹۹)
چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۳۹۹)
پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۳۹۹)
ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۰)
هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۰)
هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۰)
نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۱)
دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۱)
یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۱)
دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۱)
سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۲)
چهاردهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۲)
پانزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۲)
شانزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (۱۴۰۲)