هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مهر ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ، سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت