هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه دی 95

هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

The 18th Annual Congtess and the 1st International Congress of Pathology and Laboratory Medicine

هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ تا ۱۷ دی ۱۳۹۵ توسط انجمن آسیب شناسی ایران و انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه